Viksbergs Plattsättning & Måleri AB
 

Totalentreprenader

 
 

GARANTI BADRUMSRENOVERING
 

Garanti i 10 år gäller för:

 • Arbete som utförts gällande tätskikt, våtrumsarbete
 • Arbeten som är betalda
 • Om behovet för reparation eller omgörning är objektivt påvisbart. 


Garantin gäller inte:

 • Om arbetskostnaden inte är betald.
 • Om kunden i övrigt inte skulle vara nöjd med någonting annat än rummets
  fuktavstötande egenskaper som VPM AB utfört.

 

Hur garantin ersätter:

 • Om en garantisituation skulle uppkomma skall likvärdig konstruktion utföras
  om detta är lämpligt. I annat fall betalas en summa ut till kunden som VPM AB
  och kunden kommit överens om.

 

Garanti material levererat genom oss:

 • För att garantier skall gälla på kakel och klinker måste det vara 1:a sortering
  samt uppfylla kraven enligt gällande Svensk Standard/Europa Norm.

 

Inspirationsmiljö

 

 
 
Post
Samtal
Om